دريافت عدد شناسی و ستاره شناسی شخصی تان

در ستاره بینی و عددشناسی با بررسی تمام اجرام آسمانی مثل ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل و غیره و بررسی و محاسبه دقیق اعداد مربوط به آنها بر اساس تاریخ تولد شما اتفاقات پیش پای شما را می بیند و از این طریق شما را برای پشت سر گذاشتن این اتفاقات راهنمایی کرده و به شما کمک میکند تا سختی ها را پشت سر بگذارید.

به این صورت شما با کمک گرفتن از افراد مجرب و با تجربه در این موضوع ، و محاسبه دقیق کائنات و اعداد قادر به این خواهید بود که زمام زندگی خود را در دست گرفته و برای اتفاقات پیش روی خود آماده باشید.

2 thoughts on “دريافت عدد شناسی و ستاره شناسی شخصی تان

  1. من در 27 تیر ماه سال 1350
    در تاریخ میلادی 17-8-1971
    در ظهر
    با سپاس و تشکر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *